سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 ماجرای پهلوی تو تلخ است
داغ تو چقدر نزدیک است  را
داغ تو چقدر داغناک است
ای تمام غربت جهان
ای تمام دلشکستگی تاریخ

ای تمام رنجهای انسان

ماجرای پهلوی تو را چگونه مویه کنم ؟

پشت کدام پنجره بایستم و زیارتنامه ات را خون بنالم ؟

سر بر کدام دیوار بگذارم و داغت را شماره کنم ؟
ای بهار در تیررس خزان زود رس !
چه کسی شبهای دلتنگی علی (ع) را خون ببارد بعد از این ؟
... بعد از این بیت الاحزان سر بر کدام دامن گریه کند ؟
بعد از این آسمان چگونه ببارد ؟فرشته بخوانمت ...
زمین چگونخ قامت نشکند؟
ای هنگامان همیشگی اندوه!
فرشته بخوانمت ...
یا انسان متعالی ؟ کدام یک ؟ تو را که در صورت انسانی و در سیرت فرشته
تو را با کدام لحن بسوزم ؟
تو را با کدام زبان مصیبت بخوانم ؟
ای کوه ترین صبر
کدام داغ تورا بنویسم ؟
که سنگدلانه تازیانه ات زدند
که بی رحمانه سیلی ات زدند
که نامردانه پهلویت را شکستند
تو را که دستانت بوسه گاه آفتاب بود
تو را که چشمانت ضریح آفتاب بود
تو را که باران به یمن نگاه تو نازل شد
خورشید فردا را بی تو در کنج کدام خرابه غروب کند ؟
دریا فردا را بی تو در کدام ساحل سر بکوبد؟
آسمان فردا را بی تو در کدام کرانه شعله ور شود ؟
شبهای بی تو مرگبار است
روزهای بی تو تاریک است
ای مادر پدر
ماجرای پهلوی تو تلخ است

 

 


یکشنبه 89 اردیبهشت 26 | ساعت 12:30 عصر                     نظرات دیگران [ نظر]