سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 چند وقت پیش سر موضوعی با کسی صحبت می کردم ، دیگرانی هم شاهد بحث ما بودند . کمی که گذشت دلایلی که او برایم می آورد مرا قانع نمیکرد و من با دلیل تمام حرفهایش را رد میکردم ، خیلی مودبانه و با آرامش تا اینکه ..... بعد از چند دقیقه در جواب دلایل من گفت : خفه شو !!! نگاهی کردم و سکوت ، پیش خودم فکر کردم حرف درشت زدن و بی احترامی کردن که سخت نیست ، من هم مثل او بلد حرف های گنده تر از دهنم بزنم آن هم در مقابل حرف منطقی اما من مثل ا.و نیستم ، اما ... به قول یکی از دوستان که گفته :  این جوری حرف زدن باعث میشه بی نهایت کوچک بشیم و من هنوز برای خودم احترام قائلم .

پاورقی :
برخورد ها ، برداشت ها و نظرات جالبی داشت این پست . تحلیل دوستان برایم خواندنی بود . از لطف تک تکتان ممنونم .


دوشنبه 87 فروردین 26 | ساعت 11:43 صبح                     نظرات دیگران [ نظر]