سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 

اینقدر بلدم حرفای گنده تر از دهنم بزنم ...
بیشتر از " خفه شو " گفتن های تو !
 
 
 

پنج شنبه 87 فروردین 22 | ساعت 8:21 عصر                     نظرات دیگران [ نظر]